بررسی اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکو شیمیایی، عبوردهی و معادلات رشد میکروبی …

بهاور، ر.، ( ۱۳۹۲)، عنوان پایان نامه: بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم برخواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و پارامترهای معادله GAB فیلمهای ژلاتین گاوی.پایان.م، حامدی.م.،

Read more

منابع مقالات علمی : اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه …

در هنگام ذخیره سازی در شرایط مزرعه پایداری خود را حفظ کنند.توانایی رقابت با میکروبهای بیماریزا در روده، بر سر تصاحب جایگاه و مواد غذایی

Read more

پژوهش – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات …

۲-۲-۶) فناوری نانوتاریخچه :در سال ۱۹۵۹ ریچارد فاینمن[۷۲] مقاله‌ای را درباره قابلیت‌های فناوری نانو در آینده منتشر ساخت. باوجود موقعیت‌هایی که توسط بسیاری تا آن زمان

Read more