تحقیق – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های …

رقیق کننده: سرم فیزیولوژی۹ در ۱۰۰۰ استریل شدهتعداد رقتهای بکار رفته: تا ۷-۱۰۲-۵-۱- طرز تهیه رقت: ابتدا ۱ گرم از هر نمونه را در شرایط استریل به cc9

Read more

اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت …

اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی. وحیده اصغریان,,,,,فاطمه شاهوردیرویا یاوری فردبا هدف مقایسه پروبیوتیک PG91 با پروبیوتیک

Read more

منابع مقالات علمی : اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه …

در هنگام ذخیره سازی در شرایط مزرعه پایداری خود را حفظ کنند.توانایی رقابت با میکروبهای بیماریزا در روده، بر سر تصاحب جایگاه و مواد غذایی

Read more

دسترسی متن کامل – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت …

۹-۴ ۳ انتروکوکوس فاسیوم ۷+۱۰*۵/۲ CFU/g ۹-۴ ۴ بیفیدوباکتریوم ترموفیلوم ۷+۱۰*۵/۲ CFU/g ۹-۴ ۱-۵- ویژگی های پریمالاک:۱) دارای جمعیت قابل شمارش باکتریایی CFU/g ۸+۱۰×۱و سازگار با

Read more

جستجوی مقالات فارسی – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- …

هدف از گنجاندن میکروارگانیسمهایی که به عنوان پروبیوتیک به جیره افزوده میشوند، تقویت جمعیت میکروبی آسیبدیده دستگاه گوارش است. از انواع این گروه میکروارگانیسمها میتوان

Read more

پژوهش – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات …

۲-۲-۶) فناوری نانوتاریخچه :در سال ۱۹۵۹ ریچارد فاینمن[۷۲] مقاله‌ای را درباره قابلیت‌های فناوری نانو در آینده منتشر ساخت. باوجود موقعیت‌هایی که توسط بسیاری تا آن زمان

Read more