حرف اخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... متن کامل

پایان نامه های دانلودی درباره بازاریابی مشتریان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک تجارت شهر اصفهان پایان نامه مدل مسیری قدرت رابطه با مشتریان در موسسات خدمات مالی شهر ایلام پایان نامه توسعه الگوی مدیریت... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، انتخاب همسر، جنس مخالف

استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی نموده ایم و برای ارائه نتایج از جداول فراوانی و نمودار استفاده کردیم. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون استفاده شده... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های سلامت روان، ازدواج موفق، ابزار پژوهش، عزت نفس

ن آغاز تمایلی است که نباید جلویش گرفته شود منتهی این تمایل باید جدا کردن زنان و مردان در هر دوره از زندگی قبل و بعد از زناشویی همیشه به نفع آنها پایان خواهدیافت زیرا جلو هر گونه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، جنس مخالف، ناخودآگاه

که زن و مرد بتوانند شخصیت ، توقعات و انگیزه های یکدیگر را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهند تا احتمال غافلگیر شدن پس از ازدواج به حداقل تقلیل یابد.62 2ـ1ـ7ـ انواع دوستی 1ـ دوستی از نوع سلام... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه سیلین، پنی، آنتی، بیوتیک

ا در اینتگرون کلاس 1 کد می کنند و باعث ایجاد مقاومت به چندین دارو می شود. طی گزارشی که از ژاپن اعلام شده ، در اسینتوباکتر بومانی سویه (armA) متیلاسیون 16SrRNA دیده شده است که باعث جفت شدن... متن کامل

منبع مقاله با موضوع پارا، ، عـــدد، cm-1833

میگردد. ارتعاش کششی پیوند C=C آلکِنی، پیک شاخصی را در عدد موجی cm-11611 ایجاد نموده است. پیک جذبی قابل مشاهده در عدد موجی cm-1 1084 هم مربوط به ارتعاش کششی پیوند C-O گروه استریست. در نهــایت پارا... متن کامل