اثربخشی آموزشی

دادن شغل،عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل بوجود آوردنده رضایت شغلی است.نیازهای تامینی کاملا آشکار و دربین اغلب مردم بسیار متداول‌اند.همه ما میل داریم از آسیب‌های زندگی نظیر تصادف، جنگ‌ها، امراض و بی ثباتی اقتصادی و شغلی در امان باشیم .از این رو افراد وسازمان‌ها علاقه مندندکه تا اندازه‌ای اطمینان فراهم کنندکه از این قبیل فاجعه‌ها حتی الامکان مصون خواهند بود.(سلطانی، 1379، 26)
امنیت شغلی عبارتست از تضمین برقراری رابطه استخدامی فرد با سازمان. امنیت شغلى داراى دو بعد عینى و ذهنى است. بعد عینى به عدم وجود عوامل تهدید کننده در سازمان و بعد ذهنى به احساس و ادراک از نبودن موانعى در جهت اشتغال در حال و آینده اشاره مى‌کند. (مجیدى و همکاران ، 1387)
امنیت شغلی عبارت است از حق تداوم اشتغال که معمولا تا زمان بازنشستگی ادامه می‌یابد.( اعرابی، کمانی، 1379) .
2-3- کیفیت تدریس
در فن تعلیم و تربیت از معلمان به عنوان کارشناسان یادگیری اثربخش یاد شده است. تدریس توسط معلمان انتقال محتوای تدوین شده‌ای است که در کلاس های درس صورت می‌پذیرد. در کلاس های درس تعاملات انسانی مابین معلم و یادگیرندگان نقش به سزایی در روند تدریس ایفا می کند. معلمان در آموزش و پرورش به صورت ناخودآگاه با انتقال حالات و رفتار خود عامل عمده ای در تامین و حفظ آرامش روحی و روانی حاکم بر محیط های یادگیری در افراد است.
2-3-1- مفهوم کیفیت
مفهوم کیفیت به رغم معانی گسترده آن در متون مختلف ، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.لذا ، ارائه تعریفی دقیق از آن به آسانی ممکن نیست . باوجود این ، اشاره به آنچه گو در باره کیفیت مطرح کرده است ،می تواند به فهم آن کمک کند. گو در فرهنگ بین المللی جدید و دربستر پژوهشی که در خصوص ابعاد مختلف واژه کیفیت انجام داده است ، مفاهیم ومعانی زیر را به نقل از پژوهشگران علوم و علوم تربیتی آورده است. کیفیت ،یعنی درجه تعالی ،درجه انطباق با استانداردها، نوع ویژگی های تعالی درونی و ذاتی ، برتری در نوع ، پالایش و تعالی در ارتباط با استاندارد ، خصوصیات و صفات ویژه ، صفات مطلوب و روش عمل و… است (قورچیان ،1373،به نقل از گو).
2-3-2- کیفیت آموزش
کیفیت در حوزه تدریس چنان که در بسیاری از تعاریف تدریس آمده است ، به درجه انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریه های گوناگون بدان اشاره شده است، تعریف می شود(ویدوویچ ، 2000).

یکی از عوامل اساسی پیشرفت در هر جامعه ای نظام آموزشی آن جامعه است .کیفیت آموزشی پیشرفت های آتی هر جامعه را روشن می کند. مساله کیفیت در نظام آموزشی یکی از ارکان های مهم و حیاتی محسوب می شود که به صورت مستقیم بر سرنوشت کشور تاثیر به سزایی دارد. زیرا کیفیت می- تواند به عنوان ترکیبی از کارایی ،اثر بخشی ، پاسخگویی و توان نو آوری و وضعیت آموزشی بیان شود، پس به پیشرفت هر کشور بستگی دارد.امروز بهبود کیفیت در آموزش و پرورش مانند زمینه های دیگر از جمله صنعت و بهداشت ضرورت یافته است، زیرا عملکرد نظام آموزشی را درسطح جامعه رقم می- زند واز آنجا که عملکرد موثر سازمان های آموزشی نیز اساس عملکرد یک جامعه و ملت را تشکیل میدهد. لذا بهبود کیفیت در آموزش و پرورش از شاخص های مهم در بهبود سازمان های آموزشی محسوب می شود.(حاجی پور، 1378، 101)
نقش آموزش فراهم کردن زمینه رشد و آشکار کردن تمایلات انسان هاست و در تمام طول عمر آدمی ادامه دارد. آموزش مبتنی بر هدف است . بنابراین، کیفیت آموزش با توجه به اهداف زیر تعریف پذیر است :
تعالی در آموزش، افزایش ارزش در آموزش، ارزش افزوده در آموزش، هماهنگی برون دادهای آموزش با اهداف برنامه ریزی شده، ویژگی ها ، خصوصیات و الزامات، جلوگیری از عیب و نقص در فرایند آموزش، تحقق یا فقدان تحقق انتظارات و خواسته های مشتریان آموزش.( شهرکی پور و رستگاری پور، 1391، 142).
در قرن 21،توجه جدی به امر مهم آموزش و پرورش از اهداف کلیدی مهم دولت ها محسوب می- شود ،کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد از تحولات جهانی بی نصیب نیست باتوجه به رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه،آموزش مادام العمروآموزش برای زندگی بهتر ، می بایست از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش استفاده کند.لذا باید توجه داشت که چگونگی تدریس معلمان است که می تواند در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان نقش داشته باشد. از آنجا که جامعه ما یک جامعه دینی است پس مردم با تکیه بر دستورات نجات بخش اسلام توانسته اند فرهنگ حاکم بر کشور را از تهاجم دشمنان محافظت کنند ، چرا که دشمنان با تمام قدرت قصد دارند با تهاجم همه جانبه، فرهنگ اصیل جامعه را که ریشه در اسلام ناب محمدی دارد،مردم به خصوص قشر نوجوانی را که شکل می گیرد با مشکل مواجه کنند . بی شک نظام آموزش و پرورش مسئولیت سنگینی بر عهده دارد چرا که تعلیم اکثریت نوجوانان بر عهده این نهاد است . در نظام آموزش و پرورش دروس دینی جز درس هایی هستند که بر جنبه اعتقادی و فکری نوجوانان تاکید به سزایی دارند باید بتوانند از نظر محتوا،نیازهای فکری و اعتقادی آن ها را بر آورده کنند،البته وجود یک محتوای خوب و کامل به تنهایی برای موفقیت کافی نیست ،بلکه مهم تر از آن وجود معلمانی است که بتوانند آن محتوا را با بیانی شیوا و جذاب در ذهن دانش آموز به تصویر بکشند. در اینجاست که نقش حساس و سرنوشت ساز معلمان و توجه به کیفیت تدریس آن ها آشکار می شود. ( شهرکی پور و رستگاری پور، 1391، 143) .
بررسی کیفیت تدریس معلمان از جمله مهم مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسب در تصمیم گیری های اساسی و تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی برای مسئولان آموزشی فراهم می کند زیرا معلمان که تربیت نیروی انسانی جامعه را بر عهده دارند خود از عوامل مهم ساختار آموزشی هستند و افت کمی و کیفی آن تاثیر مستقیمی بر عملکرد آموزشی آن ها دارد و از سوی دیگر بر تسلط بر محتوا ، مدیریت کلاس و بهره گیری از مهارت های آموزشی و بهرمندی از رفتارهای مناسب در کلاس از مهم ترین عوامل موثر بر جریان تدریس معلمان است و بازخورد ارزیابی دانش آموزان را می توان مهم ترین ملاک تشخیص تاثیر گذاری تدریس در کلاس درس دانست. ( شهرکی پور و رستگاری پور، 1391، 143)
2-3-3- اثربخشی آموزشی
وقتی بحث از اثربخشی آموزشی است، نگاه ها به سمت پیامدهای مدرسه (انواع یادگیری) متوجه می- شود (کریمرز، 2002 ، کریاکیدز، 2005).
در زمینه ی اثربخشی سه دسته مدل دیده می شود (کمپل و دیگران، 2004).
1- مدلهای عملکرد محصول اقتصادی،
2- مدل های آموزشی، روان شناسی
3- مدلهای ترکیبی « اثربخشی آموزشی».
مدل‌های اثربخشی تلاش می کنند تا با ادغام یافته های پژوهش‌های «مدرسه موثر» و تحقیقات اولیه در دیدگاه درون داد- برون داد به ارائه ی مدلی ترکیبی در زمینه ی « اثربخشی آموزشی» بپردازد. در این مدل متغیرها در سه سطح مدرسه (کیفیت قوانین، فرصت و زمانی که مدرسه برای یادگیری دانش آموزان فراهم می سازد)، کلاس (کیفیت تدریس معلم و فرصت و زمانی که معلم برای یادگیری در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد)، و دانش آموز (وضعیت اقتصادی- اجتماعی، استعداد و انگیزش) مطرح می‌باشد.
محققان نشان داده اند که بهترین معلمان معمولاً اشتیاق و حرارت فراوان در تدریس خود دارند، نسبت به پیشرفت تک تک دانش آموزان حساس هستند، روابط مثبت، انگیزش بالا و تعهد زیاد دارند (ای اس آر سی، 2010).
الیوت (2010) نیز نشان داد از بین ویژگیهای معلمان، حرفه ای بودن آنان نقش عمده ای در مؤثر بودنشان در کلاس درس دارد.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-4- مفهوم و تعریف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻧﺪﻳﺸﻪ‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ از دودﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺧﺎص ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی دانش آموزان ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﺪرﻳﺲ وﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻜﺮارداﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ دانش آموزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻫﻢ معلمان و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﺠﺎد داﻧﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد . ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ روﺣﻲ ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،روﺣﺎﻧﻲ و….. در دانش آموزان و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (لوات و تومی، 2007)
هنسون( 2003 ) معتقد است که کیفیت مطلوب تدریس برایند کیفیت مطلوب یادگیری قلمداد و در مراکز آموزش عالی اصولا ارتقای فرصتهای یادگیری موثر برای دانشجویان تعریف می شود. هدف از آموزش همانا تسهیل یادگیری دانشجویان است.
ریچاردسون ( 2005 ) کیفیت تدریس را به عنوان داشتن احساس وظیفه (هنر تدریس ) و احساس موفقیت (یادگیری دانشجو) میداند ، احساس وظیفه تدریس زمانی که بخوبی حاصل شود به عنوان تدریس خوب است و زمانی که احساس موفقیت تدریس ایجاد می شود تدریس موفق نامیده می شود وزمانی که هردوحس حاصل شود کیفیت تدریس اتفاق می افتد.(فنسترماچر و ریچاردسون، 2005)
کر(2005) تاکید می‌کند که تدریس خوب و با کیفیت به توسعه بینش ، درک ، قضاوت و حساسیت بستگی دارد.وی استدلال می کند که علاوه بر شایستگیهای ضروری در مهارت‌های تدریس و یادگیری و تکنیک‌های مدیریت کلاس درس ، بعد بین فردی در کیفیت تدریس وجود که مستقل از فن است درحقیت تدریس شایسته بدون کسب این مهارت‌ها رخ نمی‌دهد.
2-3-5- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
شاخص‌های موثر برکیفیت تدریس را به صورت حیطه هایی کلی شامل اجرای تدریس (ارائه در کلاس درس، دانش مدرس از موضوع درسی، مهارت در موضوع درس)، طراحی درس(طراحی دوره، اهداف عینی و مشخص، روشن بودن مواد آموزشی، سازماندهی درس، روش تدریس مختلف)، ارزشیابی تدریس (ارزیابی از آموزش، ارزیابی تکوینی و پایانی، بررسی تکالیف ونمره گذاری، حجم تکالیف تعیین شده)، روابط بین فردی(دانشجویان را آماده نمایند، آن‌ها را تحریک و حساس نمایند، توسعه اجتماعی در آن‌ها ایجاد و تفاوتهای فردی را شناسایی کنند، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه آنها، مشارکت دادن دانشجو، ارتباط اثربخش، انگیزش دانشجو، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه) می باشند. (نامی، صفری،1390).
2-4- پیشینه پژوهش
2-4-1- تحقیقات داخلی
* مجتهدی(1383) تحقیقی تحت عنوان”بررسی عوامل استرسزای شغلی و رابطه آن با سلامتی عمومی معلمان دوره راهنمایی و متوسطه استان همدان” انجام داده است نتایج تحقیق منجر به شناسایی شدن 9 عامل استرسزا در بین معلمان شده است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل استرسزای ناشی از سیاستهای کلان حاکم بر سازمان، عوامل استرس زای ناشی از فرایندهای سازمانی، عوامل استرسزای ناشی از وضعیت فیزیکی محیط کار، عوامل استرسزای ناشی از ساختار سازمان، عوامل استرسزای ناشی از مدیران و مسئولین، عوامل استرسزای ناشی از ماهیت شغل معلمی، عوامل استرسزای ناشی از دانش آموزان، عوامل استرسزای ناشی از همکاران، عوامل استرسزای ناشی از ناتوانایی در مهارتهای شغلی(مجتهدی،1383).
*خوشبخت و لطیفیان (1390) مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای معلم، تدریس معلم و عملکرد ریاضی دانش آموزان انجام دادند. نتایج تحلیل مسیر با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون چندمتغیری سلسله مراتبی نشان داد که عملکرد دانش آموزان هم در انجام محاسبات و هم در حل مسایل ریاضی از طریق فرصت و زمان یادگیری توسط تجربه و تحصیلات معلم پیش بینی شده اند. به عبارت دیگر فرصت و زمان یادگیری نقش واسطه ای در ارتباط بین ویژگی های معلم با عملکرد ریاضی دانش آموزان دارد.
*یگانه و والیزاده(1381) تحقیقی با عنوان” شناسایی استرسهای شغلی معلمان استان لرستان” انجام دادند. نتایج منجر به شناسایی 5 عامل استرسزا در بین معلمان شده است که عبارتند از:استرسهای مربوط به مسائل فیزیکی و زمان، استرسهای مربوط به مسائل مالی، استرسهای مربوط به مدیریت آموزشگاه و همکاران، استرسهای مربوط به سازمان و اجتماع، استرسهای مربوط به والدین و دانش آموزان( یگانه و والیزاده،1381).در این تحقیق میزان اهمیت عوامل ذکر نشده است و بعضی از عوامل در بر دارنده عامل دیگری هم هستند مانند عامل پنجم که شامل عامل والدین و دانش آموزان است که دو عامل مجزا هستند، یا عامل چهارم که شامل دو عامل سازمان و جامعه هستند که از هم تفکیک نشده است.

 
 
*باغانی، دهقان نیشابوری (1391) تحقیقی با عنوان تاثیر اضطراب معلمان بر کیفیت تدریس را انجام دادند. نتایج نشان می دهد که اضطراب معلم تا حد زیادی بر کیفیت تدریس تاثیرگذار است. در مولفه های روابط بین فردی و انجام تدریس، تفاوت معنی داری بین معلمان مضطرب و غیرمضطرب وجود دارد، اما در مولفه های انجام ارزشیابی و طرح درس، تفاوتی میان معلمان مضطرب و غیرمضطرب مشاهده نمی شود.
*اله پولادی ری شهری(1379) پژوهشی با عنوان “شناسایی عوامل استرس روانی آموزگاران دبستانهای اهواز و بررسی ارتباط این عوامل با خشنودی شغلی آنان” به انجام رساندند. نتایج زیر به دست آمده است. 5 عامل استرس شغلی معلمان این شهرستان عبارتند از: فشارهای مربوط به ساختار درون شغلی، فشارهای مربوط به روابط با دانش آموزان، فشارهای مربوط به فرایند آموزشی، فشارهای مربوط به نظام اداری، فشارهای مربوط به مشکلات خارج از مدرسه(پولادی ری شهری، 1379).در این تحقیق، محقق عواملی را که به عنوان عوامل استرسزا نام برده است، به صورت کلی آورده است، برای مثال مشکلات خارج از مدرسه شامل عوامل فراوانی میشوند که محقق مشخص نکرده است که منظور از مشکلات خارج از مدرسه چیست. یا نظام اداری شامل فرایندهای مختلفی میشود که هرکدام جداگانه باید بررسی شود.
*نوبخت و رودباری (1390) تحقیقی با عنوان ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادند. در این مطالعه کیفیت آموزش در کلاس بافت شناسی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق توصیفی مقطعی در سال 1390 بر روی 103 دانشجوی پزشکی شرکت کننده در درس بافت شناسی انجام شد. پرسشنامه طرح مربوط به نظرات دانشجویان در مورد آموزش اساتید شامل 60 سوال چند گزینه ای در سیستم لیکرت در مورد مقررات اداری، آموزشی، روش های اداره و کنترل کلاس، ظواهر فردی و اجتماعی و روابط متقابل استاد و دانشجو بود. نتایج تشان داد که مقررات اداری، ظواهر فردی و اجتماعی و روابط متقابل استاد و دانشجو بیشترین امتیاز ارزشیابی را داشت. امتیاز

مطالب مرتبط