بانکداری الکترونیک

ان نامه / رساله خود تحت عنوان
«بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری(مطالعه موردی استان کرمانشاه در سال 1391)»
با کسب نمره ……………………ودرجه …………………..دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .

نام ونام خانوادگی : پیام احمدی
تاریخ وامضاء :
د

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصه زندگی ایستادگی را تجربه کنم و با دعاهای خیرشان عاقبت به خیری را برایم آرزو کردند

 
 
و به همسر عزیزم که مهرش سایبان عشق و وجودش همیشه صفای زندگی ام بوده

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و به پسر عزیزم آرتین کوچولو که با آمدنش زندگی ام رنگ تازه ای گرفت

ی

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :
ازپدر و مادر عزیزم… این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند؛
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر محسن رسولیان که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر سید محمد مهدوی نیا، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛

و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکترصباغیان که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم

ه

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول : کلیات

1-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2.بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………10
1-5 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-5-1 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..11
1-5-2 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………….13
1-6 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………15
1-7 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-7-1 هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………16
1-7-2 اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………….16
1-8 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-9 جامعه ماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-10 تعین حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………….17
1-11 ابزار گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………19

ک

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1.بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-1 انواع بانکداری لکترونیک…………………………………………………………………………………………………22
2-12-خدمات بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………..25
2-3-1 شاخه های بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………26
2-4-1.کانالهای بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………28
2-1-5مزایای بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………………………….29
2-6-1 چالشهای بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………………..32
2- 7-1 زیرساختها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیکی………………………..36
2-8-1 بانکداری الکترونیکی در جهان …………………………………………………………………………………..38
2-9-1 بانکداری الکترونیکی در ایران …………………………………………………………………………………….42
2-2 موبایل بانک……………………………………………………………………………………………………………………………..45
21-2- روش های پیاده سازی بانکداری تلفن همراه…………………………………………………………………..48
22-2- خدمات ارائه شده در بانکداری تلفن همراه …………………………………………………………………..48
2-3 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-4 عوامل موثر بر اطمینان پذیری مشتریان به همراه بانک…………………………………
……………………….56
2-5 بررسی وضعیت بانکداری موبایل در ایران………………………………………………………………………………..63
21-5- موانع توسعه بانکداری موبایل………………………………………………………………………………………..63
2-2-5 اهمیت بکارگیری بانکداری همراه در ایران………………………………………………………………….64
2-6 بازایابی در شبکه بانکی و مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………..67

ل

2-1-6 بازاریابی در شبکه بانکی………………………………………………………………………………………………..67
2-1-6 افزایش خدمات بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………….69

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 .روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..78
3-2. جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….78
3-3. نمونه آماری .حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………..79
3-4. ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………………………………..80
3-5. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………81
3-6. پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-7. پایایی و روایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..83

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری
4-1. تجزیه و تحلیل فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….87
4-2. تجزیه و تحلیل فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………….90
4-3. تجزیه و تحلیل فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………..93
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………….96
4-5. تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..99
4-6. تجزیه و تحلیل فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………….102

م

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………106
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………..108
منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………108
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….109
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………116

ن

چکیده:
در این پژوهش ، به بررسی رابطه خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری و افزایش بهره وری نظام بانکی در استان کرمانشاه پرداخته شده است . دراین پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش همبستگی پیرسون و نرم افزار spss استفاده شده است .
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشتری های بانکهای استان کرمانشاه در یک روز است که حدود 134نفر بوده اند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط با ، بررسی میزان اطمینان پذیری مشتریان بانکداری به خدمات

مطالب مرتبط