پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت دولتی نوین

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب پیام ایرانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حقوق عمومی که در تاریخ 26/7/1393 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد ” با کسب‌ نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …. ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه بعد ازفراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ….. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی: پیام ایرانی

تاریخ 6/8/1393 امضاء: اثر انگشت:

این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

نشانی: کرمانشاه- میدان فردوسی- انتهای شهرک متخصصین- کدپستی 6718997551 تلفن: 6-7243181 نمابر: (0831)7243196

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش: عمومی

عنوان:
بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

استاد راهنما:
دکتر فردین مرادخانی

نگارش:
پیام ایرانی

تابستان 1393

سپاسگزاری

خدا را شاکر و سپاسگزارم به این خاطر که توانستم در این برهه از زمان، یکی دیگر از مقاطع علمی را با موفقیت پشت سر بگذارم و بتوانم قطره ای از اقیانوس گسترده علم را بر خزانه دانشم بیافزایم. بر خود لازم میدانم قبل از هر چیز از زحمات بی شائبه جناب آقای دکتر فردین مرادخانی، استاد راهنمای خودم، که در فرآیند تکمیل پایان نامه با روحیه همکاری بالا و مشارکت مثال زدنی خود انرژی مضاعفی به بنده دادند صمیمانه تشکر کنم. همچنین از راهنماییها و زحمات تمامی اساتید رشته حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه که در دوران تحصیل افتخار شاگردیشان را داشته ام نیز نهایت سپاس و قدردانی را دارم.

با تشکر پیام ایرانی

تقدیم به:

پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم……..
به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر …….
و دایی عزیز و صبورم رضا کیانی…..

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5
1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6
1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7
1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8
1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15
2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16
2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17
2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20
2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22
2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23
2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26
2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26
2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27
2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29
2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35
2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37
2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38
2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39
2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39
2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40
2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41
2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41
2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42
2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43
2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44
2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46
2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48
2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48
2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50
2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54
2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55
2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55
2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55
2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56
2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57
2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57
2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57
2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58
2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58
2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59
2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59
2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60
2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60
2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61
2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی ………………………………………………………………………………………… 62
2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63
2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63
2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64
2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64
2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64
2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64
2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون …………………………………………………………………………… 64
2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65
2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65
2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی ……………………………………………….. 65
2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65
2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66
2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66
2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ……………………………………………. 66
2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور ……………………………………………………………………………. 66
2-8- نافرمانی مدنی ………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
3- 2- روش تحقیق

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *