نویسنده: mitra5--javid

منابع تحقیق درمورد سازمان بهداشت جهانی

پیش‌بینی کننده‌های کلینیکی رفتار خودکشی عموماٌ قوی نیستند، به این معنا که برای هر نمونه‌ای از بیماران یا حتی برای بیماری خاص، قابل تسری نمی‌باشند(لنانابوکو4 ، 2009)، اما با توجه به پیشینه‌های تحقیقات، به...

اثربخشی آموزشی

دادن شغل،عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل بوجود آوردنده رضایت شغلی است.نیازهای تامینی کاملا آشکار و دربین اغلب مردم بسیار...

حمایت اجتماعی

است، از معلمان در مورد عوامل ایجاد کننده استرس سئوال پرسیده شده است، که در نتایج به دست آمده عامل دانش آموزان در رده دوم اهمیت قرار گرفته بود. در طبقهبندی که از رفتار...

منابع تحقیق درمورد اختلالات شخصیت

2-9-1-نظریههای روان تحلیلگری 26 2-9-2-نظریه رفتاری 27 2-9-3-نظریه شناختی 27 2-9-4-نظریه یادگیری 28 2-9-5-نظریه جامعه شناختی 28 2-10شخصیت 30 2-11اصطلاحات معادل شخصیت 32 2-2دیدگاه‌هایی درباره شخصیت 33 2-12-1-دیدگاه روانکاوی 33 2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی 34 2-12-3-رویکرد...

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : تحلیل واریانس

و تقدیم به همسر و فرزندانم زهرا و محمد مصطفی که همواره زندگی سخت دانشگاهی ام راتحمّل کردند. مجیدآذریان تابستان93 فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2فصل اوّل: کلیات تحقیق1-1) مسأله پژوهش 41-2) ضرورت تحقیق 51-3) اهداف...