دسته: علمی

مدیریت : مدل تصمیم گیری در بحران

۱-هدفهای عالی و حیاتی واحد تصمیم گیرنده رو تهدید می کنه. ۲-زمان عکس العمل رو واسه اتخاذ تصمیم محدود می کنه. ۳-عناصر و عوامل تصمیم گیرنده رو با بروز یهویی خود غافلگیر می کنه....

در مورد : نظام های پشتیبانی تصمیم گیری

توجه به اهمیت فعالیتهای اراده کردن در مدیریت، تاکید روز افزونی بر این فعالیتها مخصوصا در محیط های MIS و سیستم پشتیبانی اراده کردن ([۲](DSS می شه (Ahituv ,1990). پیشرفت اون چیزی که بعضی...

آفات تصمیم گیری

تصمیات بد بعضی وقتا به بخشایی از روند اراده کردن مربوط می شه. مثلا راه حلا خوب تعریف نشده ان و یا اطلاعات درست جمع آوری نشده و یا تحلیل هزینه-سود بخوبی انجام نشده....

تصمیم گیری شهودی

۱- وحی[۱] ۲- الهام، اشراق و کشف شهود[۲] ۳- منطق[۳] ۴- روش علمی[۴] الهام، کشف شهود و اشراق، راهیه به سمت رسیدن به حقایق که بی فکر نیاز به کسب تقوای الهی، تلاش و...

مدیریت : تئوری پندار

در این تئوری دو آزمایش در بین اراده کردن هست.آزمایش تطبیق پذیری که مشخص می سازه که راه حل مورد نظر با اصول و اهداف شما یکی بودن داره یا خیر. هدف از این آزمایش اون...

فرایند تصمیم گیری

همونطور که در گذشته گفته شد، فاز اطلاعات در جریان اراده کردن به شکل مفهومی می تونه اینطور تعریف شه که بدنبال پیدا کردن فرق  بین وضعیت حاضر و وضعیت ایده آل هستیم. مدلهایی...

ریشه ها و عوامل اضطراب

اوتورانک ضربه تولد رو به عنوان اولین اضطراب تلقی می کرد. نظریه روانکاوی به مسئله جدا شدن از مادر رو به عنوان منبع اضطراب تأکید می کنه. ضربه هیجانی حاصل از جدائیها هم عامل...

فایل روانشناسی انواع پاسخ به اضطراب

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین شکل های جور واجور...