دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره قابلیت اعتماد

 
  روش برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و سوابق موضوع تحقیق و همچنین اطلاع از میزان فروش شرکت‌ها استفاده شده است، که از آن جمله می‌توان به کتب و مقالات فارسی و لاتین و همچنین شبکه اینترنت واداره مالیات شهرستان شوشتر وهمچنین شرکتهای صنایع غذایی مورد بررسی درنمونه آماری اشاره نمود.
3-7- روش میدانی:
به منظور اجرای این طرح (بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی و تأثیر آن بر فروش در شرکت‌های صنایع غذایی)، از پرسشنامه نیز استفاده شده است. دلیل استفاده از پرسشنامه مزایای آن می‌باشد، که از مزایا و ویژگی‌های این ابزار می‌توان به مقرون به‌صرفه‌بودن، سهولت و دقت در اجرا، داشتن فرصت کافی برای تکمیل آن توسط پاسخگویان، ارائه سؤالات یکسان برای کلیه مدیران بازرگانی و همچنین سهولت و دقت در استخراج و تجزیه و تحلیل نتایج آن اشاره کرد.
3-8- پنل دیتا:
دراین پنل میزان فروش وسود وزیان شرکتها آمده است . بخاطر محرمانه بودن اطلاعات از ذکر نام شرکتها صرفنظر می شود. میزان ارقام فروش به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب شده است.

جدول 3-1 پنل دیتا حاوی اعداد میزان فروش به تومان شرکتها
نام شرکت
نوع شرکت
رقم فروش به تومان
رقم سودیازیان به تومان
شرکت A
دولتی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

91میلیارد
15میلیارد سود
شرکت B
دولتی
21 میلیارد
21 میلیون زیان
شرکتC
دولتی
20میلیارد
18میلیارد زیان
شرکت D
خصوصی
10میلیارد
124میلیون سود
شرکت E
دولتی
8 میلیارد
3میلیاردو 900میلیون سود
شرکت F
دولتی
5 میلیارد
امیلیاردو800 میلیون سود

شرکتG
خصوصی
4 میلیارد
805 میلیون سود
شرکتH
خصوصی
3میلیارد
2 میلیارد سود
شرکت I
خصوصی
1 میلیارد و600میلیون
38میلیون سود
شرکت J
دولتی
1 میلیارد و 600 میلیون
10 میلیارد زیان
شرکتK
خصوصی
689 میلیون
21 میلیون سود
شرکت L
خصوصی
321 میلیون
7 میلیون سود

3-9- پرسشنامه:
3-9-1- پرسشنامه مهارت مذاکره:
برای شناسایی مهارت مذاکره و سبک های بکار گرفته و سبک های بکار گرفته شده توسط مدیران از پرسشنامه استاندارد شده پیره استفاده گردید. که در آن نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج به صورت زیر می باشد.
1-1اگر جواب به عبارت مورد نظر هرگز یاخیلی به ندرت باشدعدد1.
2-1 اگر جواب به صورت “گاهگاهی” اما بطور غیرمستمر و اغلب کمتر از اکثر افرادی که در چنین موقعیت مشابه قرار می گیرند، رفتار می کنندعدد2.
3-1 اگر به میزان “متوسط ” یعنی هرچند دفعه یکبار بیشتر از افراد دیگر که در وضعیت مشابه قرار می گیرند، رفتار می کندعدد3.
4-1 اگر ” نسبتا مستمر ” یعنی تا اندازه ای بیشتر از افراد دیگر که در وضیت مشابه قرار می گیرند،رفتار می کندعدد4.
5-1 اگر ” خیلی مستمر ” که به قابل ملاحظه بیشتر از افراد دیگر که در وضیت مشابه قرار می گیرند،رفتار می کندعدد5.
امتیاز هر سوال، محاسبه شده وسپس بر اساس سوالهای مورد نظر به صورت زیر امتیاز استفاده از هر سبک محاسبه می گردد.
سبک واقع گرایی: در این تحقیق سوالات شماره 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 40، 44، 48، 52، 56، 60، 64، 68، 72، 76، 80 موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک واقع گرایی در انجام مذاکرات است.
سبک شهودی: در این تحقیق سوالات شماره1، 5، 9، 13، 17، 21، 25، 29، 33، 37، 41، 49، 45، 53، 57، 61، 65، 69، 73، 77 موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک شهودی در انجام مذاکرات است.
سبک هنجاری یا تکلیفی: در این تحقیق سوالات شماره 2، 6، 10، 14، 18، 22، 26، 30، 34، 38، 42، 46، 50، 54، 58، 62، 66، 70، 74، 78 موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک هنجاری در انجام مذاکرات است.
سبک تحلیلی: در این تحقیق سوالات شماره 3، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 39، 43، 47، 51،55، 59، 63، 67، 71، 75، 79موجود در پرسشنامه پیره بیانگر استفاده از سبک تحلیلی در انجام مذاکرات است.
پس از بدست آمدن امتیازات در هر سبک در صورتیکه اعداد بدست آمده در فاصله 20- 45 قرار گیرد مدیران از آن سبک به میزان کم استفاده کرده اند ، در صورتیکه امتیاز در فاصله 45 – 70 قرار
داشته باشد استفاده از آن سبک خیلی خوب (مناسب) بوده است ودر صورتیکه امتیاز مکتسبه در فاصله 70- 100 باشد استفاده از آن سبک به میزان خیلی زیاد بوده است.
3-9-1- 1- روایی و پایایی ابزار:
در این زمینه سوالاتی چون آیا وسیله اندازه گیری چه چیزی را اندازه می گیرد؟ آیا اطلاعاتی که این ابزار فراهم می آورد با ویژگیهایی که محقق آنرا جستجو می کند مربوط است یا خیر؟ واینکه مشاهدات تا چه حد خصوصیاتی را که می خواهیم اندازه گیری کنیم نشان می دهد. روایی و پایایی این پرسشنامه ها قبلا ” توسط پژوهشهای انجام شده محاسبه شده، مورد تایید قرار گرفته بود که به شرح ذیل می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه مهارت مذاکره در پژوهشی با عنوان ” مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز فنی حرفه ای کرج ” که توسط زارع زاده انجام شده برابر 0.85 و 0.90 می باشد.
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ سبک های مذاکره مدیران
ردیف
سبک مذاکره
ضریب آلفای کرونباخ
1
سبک واقع گرایی
0.88
2
سبک شهودی
0.85
3
سبک هنجاری
0.93
4
سبک تحلیلی
0.92
کل
0.90
3-9-2- پرسشنامه دوم:
بعد از مشاوره با اساتید محترم، کارشناسان و صاحب‌نظران و تحقیقاتی که توسط محقق انجام شده بود، متغیرهایی که می‌توانستند در آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گیرنددر پرسشنامه روبرت هلر شناسایی گردید واین پرسشنامه‌ جهت سنجش میزان مهارت مذاکره مدیران بازرگانی انتخاب شد.
در قسمت دوم این پرسشنامه‌ها، 29 سؤال طرح شده است که با بهره گرفتن از این سئوالات، میزان مهارت مذاکره مدیران بازرگانی مشخص خواهد شد که از این متغیر جهت بررسی فرضیه تحقیق استفاده خواهد شد. هر سؤال امتیازی از 1 تا 4 را می‌تواند بپذیرد. بنابراین با در نظر گرفتن مقیاس طیف لیکرت حداقل امتیاز ممکن که هر فرد کسب می‌کند 29 و حداکثر 116 می‌باشد‌.
3-9-2-1- قابلیت اعتماد پرسشنامه:

مطالب مرتبط