فروش فایل پایان نامه : تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

در کنار راهکارهای حقوقی منطقه ای و بین المللی تجدیدنظر قضایی از تصمیمات محدود کننده اتخاذ شده می توان ظرفیت های قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی... متن کامل

مقاله (پایان نامه) : آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه-تحریم های بین المللی قراردادهای ایران

آثار معاهده جهانی شده در برابر قوه قضاییه هیچ فهم صحیحی از یک نظام سیاسی – حقوقی نمی تواند بدون شناخت شفاف نقش قضات میسر باشد.سیاست در هر کشور در همه سطوح این نظام سیاسی  اثر گذار... متن کامل

تحقیق (پایان نامه) : رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و... متن کامل

پایان نامه جرایم اینترنتی -تعریف محیط سایبر-تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی(سایبری)

تعریف محیط سایبر از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس می باشد، محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی (این شبکه ها از طریق شاهراه های... متن کامل

پایان نامه ارشد: اثبات رابطه سببیت -اجتماع اسباب

لزوم وجود رابطه سببیت با توجه به اینکه اثبات رابطه سببیت بین تقصیر یا عمل عامل ورود زیان و ضرر وارده همیشه ضروری و مورد توجه است. در ابتدا این پرسش مطرح می شود که چگونه وجود رابطه میان... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد – نظریه سبب متعارف و اصلی

نظریه سبب متعارف و اصلی به موجب این نظریه، تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته اند را نباید در زمره اسباب آن آورد و عملی سبب محسوب می شود که آن عمل بر اساس سیر عادی و متعارف... متن کامل

پایان نامه مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و مفهوم معنویت از مفاهیم عامه ای هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. با وجود این جهت تقریب ذهن اختصاراً به پاره ای تعاریف اشاره می... متن کامل